PRI online course 

Het is ook mogelijk om tijdens je PRI-therapie traject de PRI Online Course te volgen. In deze course zie je Ingeborg Bosch, grondlegster van PRI, aan het werk met 5 cliënten gedurende 13 modules. Andere mensen horen praten over hun afweer en de persoonlijke voorbeelden, zorgt voor veel herkenning en laten zien dat je echt niet de enige bent die worstelt! Ook inspireren de modules je om een onderzoekende houding aan te nemen ten opzichte van je eigen gevoel en gedrag. Het is heel inzichtgevend om de werking van PRI bij een ander te kunnen zien. Deze online course is zeer waardevol ter ondersteuning aan je hele proces.

Het volgen van de course zorgt er over het algemeen voor dat je sneller vooruit gaat in je proces en je dus minder sessies nodig hebt. Veel mensen ervaren het als superleerzaam en vooral ook heel leuk! De PRI online course is Engelstalig en ook in het Engels ondertiteld. 

alle recensies